تلفن های تماس :

۰۹۱۰۲۳۵۵۰۵۵ (۹۸+)

۰۹۳۵۶۶۱۸۷۲۷ (۹۸+)

ایمیل :

PSmartLifeCompany@gmail.com

P.Smart.Life.Company@gmail.com

کانال تلگرام :

p_smart_life@