در صورت راهنمایی در خصوص نصب و راه اندازی محصولات و یا بروز خرابی تنها با ایمیل و شماره های زیر تماس حاصل فرمایید .

نکات :

  • در صورت دریافت راهنمایی ، ذکر موضوع راهنمای نصب در قسمت موضوع ایمیل الزامی می باشد.
  • در صورت خرابی در سیستم و دریافت خدمات پشتیبانی (گارانتی) ذکر موضوع گارانتی در قسمت موضوع ایمیل الزامی می باشد.
  • در ایمیل ارسالی حتما شماره سریال دستگاه و شماره تماس خود را قید نمایید.

09102355055

09356618727

P.Smart.Life.Company@gmail.com

PSmartLifeCompany@gmail.com

لطفا توجه فرمایید تنها ایمیل و شماره تماس های ذکر شده در وبسایت  www.psmartlife.com و www.psmartlife.ir دارای اعتبار بوده و در صورت دریافت ایمیل و تماس غیر از موارد ذکر شده ، از پاسخگویی به آن  خودداری نمایید .

با تشکر 

TEAM P SMART LIFE